De nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2018 moet iedere werkgever voldoen aan de nieuwe Arbowet. De Arbeidsomstandighedenwet is veranderd om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De vernieuwde wet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Daarnaast heeft de wet ook impact voor een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een 0-urencontract en stagiaires. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen
sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en
het basiscontract.

Wat is er precies veranderd in de Arbowet?

In 2017 is de Arbowet al veranderd, deze regels gaan in per 1 juli 2018. De betrokkenheid van werkgevers en werknemers is vergroot en preventie staat in de nieuwe Arbowet nog meer centraal. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt. De Arbowet zorgt ervoor dat werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De belangrijkste wijzigingen op rij:

  • Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract. Hierin staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en en de arbodienstverleners. Een onderdeel van het basiscontract is het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie 
  • Preventie staat nog meer centraal. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van werknemers.
  • Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een belangrijke rol gekregen in de vernieuwde Arbowet. Elk bedrijf moet minstens een medewerker als preventiemedewerker aanwijzen.
  • Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Ook moet de bedrijfsarts vrije toegang hebben tot de werkvloer.
  • Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies gegeven door de bedrijfsarts, kan een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen.
  • Er is een grotere medewerkersbetrokkenheid en daardoor zijn werknemers beter betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

RSI-klachten-nav-computerwerkzaamheden

Heb je hulp nodig?

Wil je meer weten hoe je verzuim op kantoor kunt aanpakken? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag en werken samen met erkende partijen die je meer kunnen vertellen over de Arbowet en het verminderen van verzuim.

Natuurlijk hebben wij de oplossingen om verzuim te voorkomen en lichamelijke klachten op kantoor terug te dringen.  Op deze manier bedienen we onze klanten in Twente, de Achterhoek en ver daarbuiten! Bel 0541 700 285 of vul onderstaande formulier in.

Thomas Koopman

Adviseur Demasko
0622165093
Thomas@demasko.nl

Jorno Masselink

Adviseur Demasko
0612606308
Jorno@demasko.nl